http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmxnykHNSmLLdARTkDcTFnZn -

Album/Playlist
Khóc Mẹ Đêm Mưa - Đặng Thế LuânBiển Mặn - Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Em Quên Đặng Thế Luân 438
02. Bến Duyên Lành Đặng Thế Luân 375
03. Cõi Nhớ Đặng Thế Luân 296
04. Liên Khúc Chuyện Hợp Tan Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền 432
05. Biển Mặn Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường 514
06. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đặng Thế Luân 395
07. Đêm Tâm Sự Đặng Thế Luân 411
08. Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân 531

Related Videos