http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kmxnykHNSmLLdARTkDcTFnZn -

Album/Playlist
Khóc Mẹ Đêm Mưa - Đặng Thế LuânBiển Mặn - Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Em Quên Đặng Thế Luân 432
02. Bến Duyên Lành Đặng Thế Luân 374
03. Cõi Nhớ Đặng Thế Luân 294
04. Liên Khúc Chuyện Hợp Tan Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền 430
05. Biển Mặn Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường 511
06. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đặng Thế Luân 390
07. Đêm Tâm Sự Đặng Thế Luân 410
08. Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân 528

Related Videos