http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmyknNlnLkVpdykDctbnLm -

Album/Playlist
Khóc Mẹ Đêm Mưa - Đặng Thế LuânĐêm Tâm Sự - Đặng Thế Luân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Em Quên Đặng Thế Luân 445
02. Bến Duyên Lành Đặng Thế Luân 378
03. Cõi Nhớ Đặng Thế Luân 302
04. Liên Khúc Chuyện Hợp Tan Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền 439
05. Biển Mặn Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường 528
06. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đặng Thế Luân 401
07. Đêm Tâm Sự Đặng Thế Luân 416
08. Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân 537

Related Videos