http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmyknNlnLkVpdykDctbnLm -

Album/Playlist
Khóc Mẹ Đêm Mưa - Đặng Thế LuânĐêm Tâm Sự - Đặng Thế Luân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Em Quên Đặng Thế Luân 439
02. Bến Duyên Lành Đặng Thế Luân 375
03. Cõi Nhớ Đặng Thế Luân 297
04. Liên Khúc Chuyện Hợp Tan Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền 433
05. Biển Mặn Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường 514
06. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đặng Thế Luân 396
07. Đêm Tâm Sự Đặng Thế Luân 412
08. Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân 532

Related Videos