http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LmJmyknNlnLkVpdykDctbnLm -

Album/Playlist
Khóc Mẹ Đêm Mưa - Đặng Thế LuânĐêm Tâm Sự - Đặng Thế Luân


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Bao Giờ Em Quên Đặng Thế Luân 447
02. Bến Duyên Lành Đặng Thế Luân 380
03. Cõi Nhớ Đặng Thế Luân 305
04. Liên Khúc Chuyện Hợp Tan Đặng Thế Luân ft. Ngọc Huyền 448
05. Biển Mặn Đặng Thế Luân ft. Nhật Trường 532
06. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ Đặng Thế Luân 403
07. Đêm Tâm Sự Đặng Thế Luân 421
08. Khóc Mẹ Đêm Mưa Đặng Thế Luân 540

Related Videos