http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJGyLmNSARQWNptLvJyvHLn -

Album/Playlist
Tiếng Hát Dương Ngọc Thái - Dương Ngọc TháiDuyên Kiếp - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Dương Ngọc Thái 196
02. Cỏ Úa Dương Ngọc Thái 179
03. Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái 155
04. Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái 139
05. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 148
06. Ngày Buồn Dương Ngọc Thái 145
07. Phút Cuối Dương Ngọc Thái 206
08. Thành Phố Buồn Dương Ngọc Thái 217
09. Xin Thời Gian Qua Mau Dương Ngọc Thái 210

Related Videos