http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJGyLmNSARQWNptLvJyvHLn -

Album/Playlist
Tiếng Hát Dương Ngọc Thái - Dương Ngọc TháiDuyên Kiếp - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Dương Ngọc Thái 194
02. Cỏ Úa Dương Ngọc Thái 178
03. Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái 151
04. Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái 137
05. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 148
06. Ngày Buồn Dương Ngọc Thái 140
07. Phút Cuối Dương Ngọc Thái 205
08. Thành Phố Buồn Dương Ngọc Thái 215
09. Xin Thời Gian Qua Mau Dương Ngọc Thái 208

Related Videos