http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJGyLmNSARQWNptLvJyvHLn -

Album/Playlist
Tiếng Hát Dương Ngọc Thái - Dương Ngọc TháiDuyên Kiếp - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Dương Ngọc Thái 190
02. Cỏ Úa Dương Ngọc Thái 176
03. Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái 143
04. Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái 134
05. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 146
06. Ngày Buồn Dương Ngọc Thái 136
07. Phút Cuối Dương Ngọc Thái 200
08. Thành Phố Buồn Dương Ngọc Thái 212
09. Xin Thời Gian Qua Mau Dương Ngọc Thái 202

Related Videos