http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJGyLmNSARQWNptLvJyvHLn -

Album/Playlist
Tiếng Hát Dương Ngọc Thái - Dương Ngọc TháiDuyên Kiếp - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Dương Ngọc Thái 186
02. Cỏ Úa Dương Ngọc Thái 169
03. Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái 135
04. Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái 125
05. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 145
06. Ngày Buồn Dương Ngọc Thái 132
07. Phút Cuối Dương Ngọc Thái 195
08. Thành Phố Buồn Dương Ngọc Thái 209
09. Xin Thời Gian Qua Mau Dương Ngọc Thái 196

Related Videos