http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJGyLmNSARQWNptLvJyvHLn -

Album/Playlist
Tiếng Hát Dương Ngọc Thái - Dương Ngọc TháiDuyên Kiếp - Dương Ngọc Thái


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Biển Tình Dương Ngọc Thái 176
02. Cỏ Úa Dương Ngọc Thái 160
03. Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái 127
04. Em Là Tất Cả Dương Ngọc Thái 119
05. Éo Le Cuộc Tình Dương Ngọc Thái 142
06. Ngày Buồn Dương Ngọc Thái 128
07. Phút Cuối Dương Ngọc Thái 182
08. Thành Phố Buồn Dương Ngọc Thái 131
09. Xin Thời Gian Qua Mau Dương Ngọc Thái 182

Related Videos