http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJGTLHNVsEdWQzyLFxtFHkH -

Album/Playlist
Níu Tay Nghìn Trùng - Hồng NhungNhư Cánh Vạc Bay - Hồng Nhung


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Như Cánh Vạc Bay Hồng Nhung 391
02. Còn Ai Có Ai Hồng Nhung 261
03. Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng Hồng Nhung 344
04. Em Hãy Ngủ Đi Hồng Nhung 298
05. Xin Trả Nợ Người Hồng Nhung 297
06. Một Cõi Đi Về Hồng Nhung 280
07. Còn Mãi Tìm Nhau Hồng Nhung 283
08. Hạ Trắng Hồng Nhung 292
09. Phôi Pha Hồng Nhung 286
10. Níu Tay Nghìn Trùng Hồng Nhung 331

Related Videos