http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHTZGNlvzNQlvyLvJtbGZn -

Album/Playlist
7Loves - Ngô Duy KhiêmChia Tay Tình Đầu, Trả Lại Em Tình Đầu - Ngô Duy Khiêm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Tay Tình Đầu, Trả Lại Em Tình Đầu Ngô Duy Khiêm 260
02. Lời Chưa Nói Ngô Duy Khiêm 135
03. Bước Chân Lẻ Loi Ngô Duy Khiêm 204
04. Lạc Giữa Thiên Đường Ngô Duy Khiêm 244
05. Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi Ngô Duy Khiêm 183
06. Đến Với Nhau Ngô Duy Khiêm 145
07. Một Lần Cuối Thôi Ngô Duy Khiêm 234

Related Videos