http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LnJHTZGNlvzNQlvyLvJtbGZn -

Album/Playlist
7Loves - Ngô Duy KhiêmChia Tay Tình Đầu, Trả Lại Em Tình Đầu - Ngô Duy Khiêm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Tay Tình Đầu, Trả Lại Em Tình Đầu Ngô Duy Khiêm 267
02. Lời Chưa Nói Ngô Duy Khiêm 137
03. Bước Chân Lẻ Loi Ngô Duy Khiêm 205
04. Lạc Giữa Thiên Đường Ngô Duy Khiêm 244
05. Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi Ngô Duy Khiêm 193
06. Đến Với Nhau Ngô Duy Khiêm 153
07. Một Lần Cuối Thôi Ngô Duy Khiêm 238

Related Videos