http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcGtLnNlDzNpAlTLvxtDnkm -

Album/Playlist
7Loves - Ngô Duy KhiêmBước Chân Lẻ Loi - Ngô Duy Khiêm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Tay Tình Đầu, Trả Lại Em Tình Đầu Ngô Duy Khiêm 279
02. Lời Chưa Nói Ngô Duy Khiêm 139
03. Bước Chân Lẻ Loi Ngô Duy Khiêm 217
04. Lạc Giữa Thiên Đường Ngô Duy Khiêm 246
05. Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi Ngô Duy Khiêm 196
06. Đến Với Nhau Ngô Duy Khiêm 170
07. Một Lần Cuối Thôi Ngô Duy Khiêm 246

Related Videos