http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGcGtLnNlDzNpAlTLvxtDnkm -

Album/Playlist
7Loves - Ngô Duy KhiêmBước Chân Lẻ Loi - Ngô Duy Khiêm


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Chia Tay Tình Đầu, Trả Lại Em Tình Đầu Ngô Duy Khiêm 282
02. Lời Chưa Nói Ngô Duy Khiêm 139
03. Bước Chân Lẻ Loi Ngô Duy Khiêm 221
04. Lạc Giữa Thiên Đường Ngô Duy Khiêm 247
05. Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi Ngô Duy Khiêm 199
06. Đến Với Nhau Ngô Duy Khiêm 175
07. Một Lần Cuối Thôi Ngô Duy Khiêm 249

Related Videos