http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJGtZHslSdQWcCTLvcyFHZm -

Album/Playlist
Mặt Trời Say - Zina ByaVà Ta Đã Thấy Mặt Trời - Zina Bya


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Voi Không Đuôi Zina Bya 147
02. Thênh Thênh Oong Ơi Zina Bya 130
03. Chiều Cao Nguyên Zina Bya 116
04. Rock Coffee Zina Bya 140
05. Về Với Em Zina Bya 169
06. Và Ta Đã Thấy Mặt Trời Zina Bya 178
07. Xôn Xang Mênh Mang Quê Hương Đắk Lắk Zina Bya 174
08. Lời Ru Buoong Zina Bya 158
09. Xuân Cao Nguyên Zina Bya 150
10. Vì Đâu Zina Bya 175

Related Videos