http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kHJGtZHslSdQWcCTLvcyFHZm -

Album/Playlist
Mặt Trời Say - Zina ByaVà Ta Đã Thấy Mặt Trời - Zina Bya


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Voi Không Đuôi Zina Bya 142
02. Thênh Thênh Oong Ơi Zina Bya 128
03. Chiều Cao Nguyên Zina Bya 116
04. Rock Coffee Zina Bya 139
05. Về Với Em Zina Bya 166
06. Và Ta Đã Thấy Mặt Trời Zina Bya 175
07. Xôn Xang Mênh Mang Quê Hương Đắk Lắk Zina Bya 171
08. Lời Ru Buoong Zina Bya 157
09. Xuân Cao Nguyên Zina Bya 150
10. Vì Đâu Zina Bya 173

Related Videos