http://mp3.zing.vn/xml/song-data/knxHyLGaVsxNsLdTZDJtFGZH -

Album/Playlist
Huế Ngàn Thương 3 - Quang LinhThành Phố Chúng Mình Thương - Quang Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Huế Đêm Trăng Quang Linh 444
02. Người Em Vỹ Dạ Quang Linh 367
03. Thành Phố Bên Bờ Sông Hương Quang Linh 374
04. Thương Về Cố Đô Quang Linh 415
05. Thành Phố Chúng Mình Thương Quang Linh 295
06. Nhớ Huế Quang Linh 311
07. Tiếng Hồ Sông Hương Quang Linh 331
08. Thao Thức Vì Em Quang Linh 444
09. Huế Tình Yêu Của Tôi Quang Linh 411
10. Thần Kinh Non Nước Hữu Tình Quang Linh 376

Related Videos