http://mp3.zing.vn/xml/song-data/kHJmTLHaVNJasksTZDxTFHLn -

Album/Playlist
Huế Ngàn Thương 3 - Quang LinhThao Thức Vì Em - Quang Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Huế Đêm Trăng Quang Linh 469
02. Người Em Vỹ Dạ Quang Linh 388
03. Thành Phố Bên Bờ Sông Hương Quang Linh 393
04. Thương Về Cố Đô Quang Linh 449
05. Thành Phố Chúng Mình Thương Quang Linh 317
06. Nhớ Huế Quang Linh 332
07. Tiếng Hồ Sông Hương Quang Linh 347
08. Thao Thức Vì Em Quang Linh 466
09. Huế Tình Yêu Của Tôi Quang Linh 431
10. Thần Kinh Non Nước Hữu Tình Quang Linh 395

Related Videos