http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LHJmTLnNVNJNaZRtZFJyDmLH -

Album/Playlist
Huế Ngàn Thương 3 - Quang LinhHuế Tình Yêu Của Tôi - Quang Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Huế Đêm Trăng Quang Linh 461
02. Người Em Vỹ Dạ Quang Linh 378
03. Thành Phố Bên Bờ Sông Hương Quang Linh 381
04. Thương Về Cố Đô Quang Linh 428
05. Thành Phố Chúng Mình Thương Quang Linh 303
06. Nhớ Huế Quang Linh 317
07. Tiếng Hồ Sông Hương Quang Linh 337
08. Thao Thức Vì Em Quang Linh 451
09. Huế Tình Yêu Của Tôi Quang Linh 420
10. Thần Kinh Non Nước Hữu Tình Quang Linh 384

Related Videos