http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kmJGTkHsWSSpLaQyZvxtvmkm -

Album/Playlist
7000 Đêm Góp Lại - Duy SangBiết Nói Gì Đây - Duy Sang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sương Lạnh Chiều Đông Duy Sang 72
02. Ngày Buồn Duy Sang 105
03. Biết Nói Gì Đây Duy Sang 110
04. Buồn Mà Chi Em Duy Sang 72
05. Hồi Tưởng Duy Sang 99
06. Hãy Quên Anh Duy Sang 103
07. 7000 Đêm Góp Lại Duy Sang 142
08. Gặp Nhau Làm Chi Duy Sang 97
09. Sao Em Nỡ Vô Tình Duy Sang 91
10. Mai Anh Đi Rồi Duy Sang 70
11. Nếu Ta Đừng Quen Nhau Duy Sang 122
12. Vùng Lá Me Bay Duy Sang 117
13. Sa Mưa Giông (Tân Cổ) Duy Sang 126

Related Videos