http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcHyZmsWAAQkJzykDctbGkG -

Album/Playlist
7000 Đêm Góp Lại - Duy Sang7000 Đêm Góp Lại - Duy Sang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sương Lạnh Chiều Đông Duy Sang 70
02. Ngày Buồn Duy Sang 102
03. Biết Nói Gì Đây Duy Sang 106
04. Buồn Mà Chi Em Duy Sang 70
05. Hồi Tưởng Duy Sang 97
06. Hãy Quên Anh Duy Sang 101
07. 7000 Đêm Góp Lại Duy Sang 137
08. Gặp Nhau Làm Chi Duy Sang 95
09. Sao Em Nỡ Vô Tình Duy Sang 89
10. Mai Anh Đi Rồi Duy Sang 67
11. Nếu Ta Đừng Quen Nhau Duy Sang 119
12. Vùng Lá Me Bay Duy Sang 115
13. Sa Mưa Giông (Tân Cổ) Duy Sang 122

Related Videos