http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LHcHyZmsWAAQkJzykDctbGkG -

Album/Playlist
7000 Đêm Góp Lại - Duy Sang7000 Đêm Góp Lại - Duy Sang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sương Lạnh Chiều Đông Duy Sang 60
02. Ngày Buồn Duy Sang 86
03. Biết Nói Gì Đây Duy Sang 90
04. Buồn Mà Chi Em Duy Sang 57
05. Hồi Tưởng Duy Sang 79
06. Hãy Quên Anh Duy Sang 83
07. 7000 Đêm Góp Lại Duy Sang 121
08. Gặp Nhau Làm Chi Duy Sang 85
09. Sao Em Nỡ Vô Tình Duy Sang 76
10. Mai Anh Đi Rồi Duy Sang 56
11. Nếu Ta Đừng Quen Nhau Duy Sang 95
12. Vùng Lá Me Bay Duy Sang 95
13. Sa Mưa Giông (Tân Cổ) Duy Sang 110

Related Videos