http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncntkmNQlApkxCTkFcyFHZH -

Album/Playlist
7000 Đêm Góp Lại - Duy SangSao Em Nỡ Vô Tình - Duy Sang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sương Lạnh Chiều Đông Duy Sang 71
02. Ngày Buồn Duy Sang 103
03. Biết Nói Gì Đây Duy Sang 108
04. Buồn Mà Chi Em Duy Sang 71
05. Hồi Tưởng Duy Sang 98
06. Hãy Quên Anh Duy Sang 102
07. 7000 Đêm Góp Lại Duy Sang 138
08. Gặp Nhau Làm Chi Duy Sang 96
09. Sao Em Nỡ Vô Tình Duy Sang 90
10. Mai Anh Đi Rồi Duy Sang 68
11. Nếu Ta Đừng Quen Nhau Duy Sang 120
12. Vùng Lá Me Bay Duy Sang 116
13. Sa Mưa Giông (Tân Cổ) Duy Sang 123

Related Videos