http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kncntkmNQlApkxCTkFcyFHZH -

Album/Playlist
7000 Đêm Góp Lại - Duy SangSao Em Nỡ Vô Tình - Duy Sang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sương Lạnh Chiều Đông Duy Sang 59
02. Ngày Buồn Duy Sang 86
03. Biết Nói Gì Đây Duy Sang 89
04. Buồn Mà Chi Em Duy Sang 55
05. Hồi Tưởng Duy Sang 79
06. Hãy Quên Anh Duy Sang 82
07. 7000 Đêm Góp Lại Duy Sang 119
08. Gặp Nhau Làm Chi Duy Sang 84
09. Sao Em Nỡ Vô Tình Duy Sang 76
10. Mai Anh Đi Rồi Duy Sang 56
11. Nếu Ta Đừng Quen Nhau Duy Sang 92
12. Vùng Lá Me Bay Duy Sang 94
13. Sa Mưa Giông (Tân Cổ) Duy Sang 110

Related Videos