http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/knxHykHsQzlpkJaykDxtvmkH -

Album/Playlist
7000 Đêm Góp Lại - Duy SangMai Anh Đi Rồi - Duy Sang


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sương Lạnh Chiều Đông Duy Sang 66
02. Ngày Buồn Duy Sang 99
03. Biết Nói Gì Đây Duy Sang 100
04. Buồn Mà Chi Em Duy Sang 67
05. Hồi Tưởng Duy Sang 91
06. Hãy Quên Anh Duy Sang 95
07. 7000 Đêm Góp Lại Duy Sang 132
08. Gặp Nhau Làm Chi Duy Sang 93
09. Sao Em Nỡ Vô Tình Duy Sang 85
10. Mai Anh Đi Rồi Duy Sang 65
11. Nếu Ta Đừng Quen Nhau Duy Sang 115
12. Vùng Lá Me Bay Duy Sang 107
13. Sa Mưa Giông (Tân Cổ) Duy Sang 118

Related Videos