-

Album/Playlist
Hot Boy Song Ca - Lu-ka Huy PhạmNo. Song Title Singers Views
01. Anh Không Cần Lu-ka Huy Phạm ft. Duy Cường 305
02. Anh Không Níu Kéo Lu-ka Huy Phạm ft. Thiên Dũng 294
03. Nhớ Không Em Lu-ka Huy Phạm ft. Trương Ngôn 264
04. Anh Không Cần (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Duy Cường 238
05. Anh Không Níu Kéo (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Thiên Dũng 270
06. Nhớ Không Em (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Trương Ngôn 269

Related Videos