-

Album/Playlist
Hot Boy Song Ca - Lu-ka Huy PhạmNo. Song Title Singers Views
01. Anh Không Cần Lu-ka Huy Phạm ft. Duy Cường 164
02. Anh Không Níu Kéo Lu-ka Huy Phạm ft. Thiên Dũng 143
03. Nhớ Không Em Lu-ka Huy Phạm ft. Trương Ngôn 146
04. Anh Không Cần (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Duy Cường 133
05. Anh Không Níu Kéo (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Thiên Dũng 158
06. Nhớ Không Em (Beat) Lu-ka Huy Phạm ft. Trương Ngôn 141

Related Videos