http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LmJGTLGNlXLdnAayLbJtvmLm -

Album/Playlist
Đau Vì Mất Em - Lâm Chấn KiệtDừng Lại Thôi Em - Lâm Chấn Kiệt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đau Vì Mất Em Lâm Chấn Kiệt 195
02. Dừng Lại Thôi Em Lâm Chấn Kiệt 131
03. Xa Cách Tình Yêu Lâm Chấn Kiệt 89
04. Tim Khóc Remix Lâm Chấn Kiệt 107

Related Videos