http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxmykmNAhLdmzJyZvJyDHkG -

Album/Playlist
Đau Vì Mất Em - Lâm Chấn KiệtXa Cách Tình Yêu - Lâm Chấn Kiệt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đau Vì Mất Em Lâm Chấn Kiệt 199
02. Dừng Lại Thôi Em Lâm Chấn Kiệt 135
03. Xa Cách Tình Yêu Lâm Chấn Kiệt 91
04. Tim Khóc Remix Lâm Chấn Kiệt 111

Related Videos