http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGxmykmNAhLdmzJyZvJyDHkG -

Album/Playlist
Đau Vì Mất Em - Lâm Chấn KiệtXa Cách Tình Yêu - Lâm Chấn Kiệt


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Đau Vì Mất Em Lâm Chấn Kiệt 201
02. Dừng Lại Thôi Em Lâm Chấn Kiệt 137
03. Xa Cách Tình Yêu Lâm Chấn Kiệt 95
04. Tim Khóc Remix Lâm Chấn Kiệt 113

Related Videos