http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/ZHJGyLHslvsNNJDyZFJyDGLH -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Băng ChâuNếu Đừng Dang Dở - Băng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Băng Châu 312
02. Nếu Đừng Dang Dở Băng Châu 207
03. Cánh Chim Bạt Gió Băng Châu 264
04. Đôi Ngả Chia Ly Băng Châu 258
05. Em Hiền Như Ma Soeur Băng Châu 206
06. Hải Âu Phi Xứ Băng Châu 205
07. Mưa Trên Phố Huế Băng Châu 223
08. Những Đóm Mắt Hỏa Châu Băng Châu 506
09. Phố Vắng Em Rồi Băng Châu 253
10. Qua Cơn Mê Băng Châu 216
11. Tình Bơ Vơ Băng Châu 176

Related Videos