http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGJGtZnNADsNsJBTZbJybmkG -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Băng ChâuCánh Chim Bạt Gió - Băng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Băng Châu 320
02. Nếu Đừng Dang Dở Băng Châu 216
03. Cánh Chim Bạt Gió Băng Châu 273
04. Đôi Ngả Chia Ly Băng Châu 272
05. Em Hiền Như Ma Soeur Băng Châu 221
06. Hải Âu Phi Xứ Băng Châu 220
07. Mưa Trên Phố Huế Băng Châu 235
08. Những Đóm Mắt Hỏa Châu Băng Châu 537
09. Phố Vắng Em Rồi Băng Châu 256
10. Qua Cơn Mê Băng Châu 223
11. Tình Bơ Vơ Băng Châu 193

Related Videos