http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGcmTkHNzDNNNxXyLbJtvHkH -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Băng ChâuHải Âu Phi Xứ - Băng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Băng Châu 315
02. Nếu Đừng Dang Dở Băng Châu 214
03. Cánh Chim Bạt Gió Băng Châu 267
04. Đôi Ngả Chia Ly Băng Châu 265
05. Em Hiền Như Ma Soeur Băng Châu 216
06. Hải Âu Phi Xứ Băng Châu 213
07. Mưa Trên Phố Huế Băng Châu 232
08. Những Đóm Mắt Hỏa Châu Băng Châu 522
09. Phố Vắng Em Rồi Băng Châu 254
10. Qua Cơn Mê Băng Châu 222
11. Tình Bơ Vơ Băng Châu 184

Related Videos