http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/kGcmTkHNzDNNNxXyLbJtvHkH -

Album/Playlist
Qua Cơn Mê - Băng ChâuHải Âu Phi Xứ - Băng Châu


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Ai Ra Xứ Huế Băng Châu 319
02. Nếu Đừng Dang Dở Băng Châu 215
03. Cánh Chim Bạt Gió Băng Châu 271
04. Đôi Ngả Chia Ly Băng Châu 271
05. Em Hiền Như Ma Soeur Băng Châu 220
06. Hải Âu Phi Xứ Băng Châu 219
07. Mưa Trên Phố Huế Băng Châu 234
08. Những Đóm Mắt Hỏa Châu Băng Châu 537
09. Phố Vắng Em Rồi Băng Châu 255
10. Qua Cơn Mê Băng Châu 222
11. Tình Bơ Vơ Băng Châu 193

Related Videos