- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/PhuongThanh-ChanhBolero/01%20Nguoi%20Di%20Ngoai%20Pho.mp3

Album/Playlist
Phương Thanh - Chanh Bolero Vol.1Người đi ngoài phố - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người đi ngoài phố Phương Thanh 868
02. Sầu tìm thiệp hồng Phương Thanh, Chế Phong 756
03. Nhớ người yêu Phương Thanh 581
04. Bạc trắng lửa hồng Phương Thanh 552
05. Cây cầu dừa Phương Thanh 600
06. Giọt lệ đài trang Phương Thanh, Đình Văn 630
07. Lan và Điệp Phương Thanh 630
08. Mất nhau rồi Phương Thanh 445
09. Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn Phương Thanh, Ngọc Sơn 864

Related Videos