- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/PhuongThanh-ChanhBolero/06%20Giot%20Le%20Dai%20Trang.mp3

Album/Playlist
Phương Thanh - Chanh Bolero Vol.1Giọt lệ đài trang - Phương Thanh, Đình Văn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người đi ngoài phố Phương Thanh 887
02. Sầu tìm thiệp hồng Phương Thanh, Chế Phong 767
03. Nhớ người yêu Phương Thanh 598
04. Bạc trắng lửa hồng Phương Thanh 582
05. Cây cầu dừa Phương Thanh 634
06. Giọt lệ đài trang Phương Thanh, Đình Văn 644
07. Lan và Điệp Phương Thanh 654
08. Mất nhau rồi Phương Thanh 465
09. Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn Phương Thanh, Ngọc Sơn 876

Related Videos