- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/PhuongThanh-ChanhBolero/08%20Mat%20Nhau%20Roi.mp3

Album/Playlist
Phương Thanh - Chanh Bolero Vol.1Mất nhau rồi - Phương Thanh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người đi ngoài phố Phương Thanh 883
02. Sầu tìm thiệp hồng Phương Thanh, Chế Phong 763
03. Nhớ người yêu Phương Thanh 592
04. Bạc trắng lửa hồng Phương Thanh 576
05. Cây cầu dừa Phương Thanh 619
06. Giọt lệ đài trang Phương Thanh, Đình Văn 638
07. Lan và Điệp Phương Thanh 641
08. Mất nhau rồi Phương Thanh 456
09. Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn Phương Thanh, Ngọc Sơn 872

Related Videos