- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/PhuongThanh-ChanhBolero/09%20Lien%20Khuc%20Dem%20Cuoi%20&%20Gian%20Hon.mp3

Album/Playlist
Phương Thanh - Chanh Bolero Vol.1Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn - Phương Thanh, Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người đi ngoài phố Phương Thanh 876
02. Sầu tìm thiệp hồng Phương Thanh, Chế Phong 762
03. Nhớ người yêu Phương Thanh 587
04. Bạc trắng lửa hồng Phương Thanh 573
05. Cây cầu dừa Phương Thanh 610
06. Giọt lệ đài trang Phương Thanh, Đình Văn 632
07. Lan và Điệp Phương Thanh 638
08. Mất nhau rồi Phương Thanh 450
09. Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn Phương Thanh, Ngọc Sơn 868

Related Videos