- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/PhuongThanh-ChanhBolero/09%20Lien%20Khuc%20Dem%20Cuoi%20&%20Gian%20Hon.mp3

Album/Playlist
Phương Thanh - Chanh Bolero Vol.1Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn - Phương Thanh, Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người đi ngoài phố Phương Thanh 860
02. Sầu tìm thiệp hồng Phương Thanh, Chế Phong 750
03. Nhớ người yêu Phương Thanh 574
04. Bạc trắng lửa hồng Phương Thanh 539
05. Cây cầu dừa Phương Thanh 582
06. Giọt lệ đài trang Phương Thanh, Đình Văn 625
07. Lan và Điệp Phương Thanh 626
08. Mất nhau rồi Phương Thanh 441
09. Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn Phương Thanh, Ngọc Sơn 857

Related Videos