- http://cache.msfan.com/zz/viet_songs/PhuongThanh-ChanhBolero/09%20Lien%20Khuc%20Dem%20Cuoi%20&%20Gian%20Hon.mp3

Album/Playlist
Phương Thanh - Chanh Bolero Vol.1Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn - Phương Thanh, Ngọc Sơn


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Người đi ngoài phố Phương Thanh 865
02. Sầu tìm thiệp hồng Phương Thanh, Chế Phong 754
03. Nhớ người yêu Phương Thanh 580
04. Bạc trắng lửa hồng Phương Thanh 550
05. Cây cầu dừa Phương Thanh 598
06. Giọt lệ đài trang Phương Thanh, Đình Văn 627
07. Lan và Điệp Phương Thanh 629
08. Mất nhau rồi Phương Thanh 443
09. Liên khúc Đêm Cuối - Giận Hờn Phương Thanh, Ngọc Sơn 863

Related Videos