-

Album/Playlist
Phi Trường Ly Biệt - CD1 - Gia HuyNo. Song Title Singers Views
01. Dứt Tình Dứt Nghĩa Gia Huy 375
02. Khóc Trên Bình Yên Gia Huy 288
03. Phi Trường Ly Biệt Gia Huy 285
04. Tình Vay Gia Huy 235
05. Một Đi Không Trở Lại Gia Huy 230
06. Yêu Trong Muộn Màng Gia Huy 314
07. Cô Bé Mau Quên Gia Huy 210
08. Khổ Vì Yêu Gia Huy 283

Related Videos