http://mp3.zing.vn/xml/song-data/LGJnykHsdJELlZHykbJtvGLn -

Album/Playlist
Người Trở Lại - Bằng CườngThuyền Tình - Bằng Cường ft. Nhật Kim Anh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Yêu Xa Bằng Cường 296
02. Dệt Mộng Uyên Ương Bằng Cường 316
03. Sợ Rằng Em Nhớ Ai Bằng Cường 339
04. Người Trở Lại Bằng Cường 333
05. Đôi Tim Yêu Bằng Cường ft. Mắt Ngọc 343
06. Đường Vắng Em Bằng Cường 304
07. Tình Là Nhớ Bằng Cường ft. Nhã Linh 286
08. Anh Biết Tìm Đâu Bằng Cường 288
09. Thuyền Tình Bằng Cường ft. Nhật Kim Anh 367

Related Videos