http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmJGtLHNdxELlLFyZvJyvHLG -

Album/Playlist
Người Trở Lại - Bằng CườngTình Là Nhớ - Bằng Cường ft. Nhã Linh


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Yêu Xa Bằng Cường 319
02. Dệt Mộng Uyên Ương Bằng Cường 341
03. Sợ Rằng Em Nhớ Ai Bằng Cường 356
04. Người Trở Lại Bằng Cường 366
05. Đôi Tim Yêu Bằng Cường ft. Mắt Ngọc 364
06. Đường Vắng Em Bằng Cường 317
07. Tình Là Nhớ Bằng Cường ft. Nhã Linh 313
08. Anh Biết Tìm Đâu Bằng Cường 309
09. Thuyền Tình Bằng Cường ft. Nhật Kim Anh 411

Related Videos