http://mp3.zing.vn/xml/song-data/ZmxHTknadxELSLlyLvJyFGLH -

Album/Playlist
Người Trở Lại - Bằng CườngĐôi Tim Yêu - Bằng Cường ft. Mắt Ngọc


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Yêu Xa Bằng Cường 311
02. Dệt Mộng Uyên Ương Bằng Cường 332
03. Sợ Rằng Em Nhớ Ai Bằng Cường 350
04. Người Trở Lại Bằng Cường 353
05. Đôi Tim Yêu Bằng Cường ft. Mắt Ngọc 356
06. Đường Vắng Em Bằng Cường 309
07. Tình Là Nhớ Bằng Cường ft. Nhã Linh 299
08. Anh Biết Tìm Đâu Bằng Cường 302
09. Thuyền Tình Bằng Cường ft. Nhật Kim Anh 399

Related Videos